medisch materiaal
Contract

Medisch Materiaal

Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het afsluiten van een meerjarige overeenkomst (2019-2023) aangaande de levering van courant medisch verzorgingsmateriaal ten voordele van de leden van de Opdrachtencentrale VZW, waaronder HET DAK Knokke. 

Gekozen procedure: mededingingsprocedure met onderhandelingen in overeenstemming met artikel 38, §1, littera c.  

Prijsbepaling: opdracht volgens prijslijst.

De prijslijst van de inventaris is aangehecht, maar de contractant heeft volgens de voorwaarden van het bestek ook al zijn overige artikelen uit het gamma ter beschikking gesteld tegen catalogusprijzen 

Deze opdracht loopt tot 31/12/2023 en zal in het voorjaar van 2023 opnieuw aanbesteed worden teneinde continuïteit in de dienstverlening voor onze leden te garanderen.

Contact