medisch materiaal perceel 1
Contract

Medisch Materiaal

Deze overheidsopdracht is een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het afsluiten van een meerjarige overeenkomst (2024-2027) aangaande de levering van courant medisch verzorgingsmateriaal (perceel 1 gegund aan ARSEUS MEDICAL te Bornem) en medische handschoenen (perceel 3 gegund aan WM Supplies te Kuurne) ten voordele van de leden van de Opdrachtencentrale VZW. 

Prijsbepaling: opdracht volgens prijslijst.

De prijslijst van de inventarissen is aangehecht, maar de contractant heeft volgens de voorwaarden van het bestek ook al zijn overige artikelen uit het gamma ter beschikking gesteld tegen catalogusprijzen 

Deze opdracht start op 01/01/2024 en loopt tot 31/12/2027.

Contactgegevens ARSEUS perceel 1 Medisch materiaal: ANN VANHOUTTE - Email: ann.vanhoutte@arseus-medical.be - Telefoon/GSM :0496 16 31 81

 

Contactgegevens WM Supplies perceel 3 Handschoenen: Anke Dubron - Email: anke.dubron@wmsupplies.be - Telefoon/GSM : +32 471 96 18 29

 

Contact