Contract

Postdiensten

Opdrachtencentrale vzw  heeft op verzoek van enkele leden een opdracht voorbereid voor een meerjarige raamovereenkomst voor postdiensten. Deze opdracht zal in de maand februari 2023 gepubliceerd worden en zal waarschijnlijk gegund worden tegen begin juni 2023. De opdracht zal toegankelijk zijn voor alle leden van Opdrachtencentrale vzw die lid zijn of worden tijdens de duur van de raamovereenkomst.

Contact