Contract

Soft facility (schoonmaak, ongedierte, ...)

De opdrachten omvatten het afsluiten van een raamovereenkomst met één partner (per perceel) betreffende een meerjarige overeenkomst (2023 2027) aangaande verschillende percelen voor dienstverlening “ongediertebestrijding" Het betreft een opdracht voor zowel kruipend als vliegend ongedierte.

Een tweede opdracht wordt geplaatst voor het leveren van schoonmaakproducten, zowel HACCP omgeving als niet-HACCP omgeving én medische schoonmaakproducten.


Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw , verspreid over het Vlaams Gewest en Brussel.
Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.

Opdracht tegen prijslijst.
De opdracht is geografisch opgedeeld over vijf percelen (één per Vlaamse provincie : West Vlaanderen, Oost Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant (met Brussel )). Niet alle percelen tellen evenveel potentiële afnemers.

De publicatie van beide opdrachten is verschenen en de verwachte sluitingsdatum voor beide opdrachten is begin juni 2023

Duur en aanvang van de overeenkomst:
De overeenkomst zal in principe afgesloten worden voor een initiële periode van één (1) jaar die aanvangt de dag volgend op de datum waarop de sluiting van de opdracht aan de begunstigde is genotificeerd (voorzien tegen 1/5/2023).

De overeenkomst zal overeenkomst zal elk jaar stilzwijgend verlengd worden en zal van rechtswege vervallen op het einde van het vierde jaar volgend op de aanvangsdatum van de raamovereenkomst. Normaal einde van de overeenkomst is dus 30/04/2027.
Opdrachtencentrale vzw heeft de mogelijkheid om de opdracht met een jaar te verlengen om eventueel de transitieperiode naar een nieuwe raamovereenkomst mogelijk te maken en de continuïteit van de werking te verzekeren voor haar leden.

 

Zodra de opdrachten gesloten zijn zullen alle gegevens aan onze leden overgemaakt worden alsook op deze website verschijnen.

Contact